ชิโนฮาวา ลิมิตสวิตช์ลิฟท ฮ์อกเครน ฮ้อยซ์ Shinohawa