กล่องแบบฝังและแบบลอย (กล่องโลหะหนาเป็นพิเศษ) HACO รุ่น deco